Kas mainījies saules enerģijas iegūšanā kopš 1.maija?
12 maijs, 2024

Vērojot straujo pieprasījumu kāpumu, ir saprotams, ka daudzi ir noraizējušies par likuma izmaiņām, kas stājas pēc 2024. gada 1. maija ar kuriem tiek noteikts elektroenerģijas neto uzskaites sistēmas darbības beigu termiņš.  Lai pagūtu līdz šīm datumam, daudzu majsaimniecību rūpe bija saules paneļi. Šaja rakstā esam nolēmuši skaidrot to, vai bažām ir pamats?

Likuma grozījumos paredzētie jauninājumi

Likuma grozījumi paredz, ka mājsaimniecības, kuras jau šobrīd izmanto neto uzskaites sistēmu, un tās, kuras vēl tikai plāno to darīt, varēs tai pievienoties līdz 2024. gada 30. aprīlim. Pievienošanās neto uzskaites sistēmai notiek automātiski, bet to varēs izmantot līdz 2029. gada 28. februārim. Tas nozīmē ka neto uzskaites sistēma jebkura gadījuma beigsies un tas notiks pēc pieciem gadiem, neatkrīgi no tā, kad notikusi saules paneļu uzstādīšana.

Kā informē Klimata un enerģētikas ministrija, jaunie noteikumi paredz, ka saražoto un uzreiz nepatērēto elektroenerģiju varēs uzkrāt “virtuālajā makā”, ko aktīvais lietotājs varēs izmantot elektroenerģijas rēķina, sistēmas pakalpojumu izmaksu segšanai, ja to būs pieprasījis. Izmaiņas paredz, ka būs iespēja vienā neto norēķinu sistēmas lietotāja objektā saražotās elektroenerģijas pārpalikumu patērēt citā tā paša lietotāja objektā. 

Likumā tiek skaidrots,kas ir aktīvais lietotājs un pašpatēriņš

Jaunie normatīvie akti definē arī tādus jēdzienus kā aktīvais lietotājs un pašpatēriņs, kas līdz šim nebija skidri likuma līmenī. Ministrija skaidro, ka elektroenerģijas pārpalikuma pārdošanas gadījumā elektroenerģijas cenu nosaka aktīvais lietotājs un tirgotājs, savstarpēji vienojoties. Cena par pārdoto elektroenerģijas vienību tiek atrunāta līgumā. Elektroenerģijas pārdošana ir saimnieciskās darbības veikšana ar mērķi gūt peļņu. 

Savukārt, elektroenerģijas pārpalikuma nodošanas gadījumā elektroenerģijas tirgotājs aktīvā lietotāja saražoto un uzreiz nepatērēto elektroenerģiju uzkrāj aktīvā lietotāja “virtuālajā maciņā”, ko aktīvais lietotājs varēs izmantot elektroenerģijas rēķina, t. sk. sistēmas pakalpojumu izmaksu, segšanai, ja aktīvais lietotājs to būs pieprasījis. Arī elektroenerģijas pārpalikuma nodošanas gadījumā elektroenerģijas pārpalikums tiks nodots elektroenerģijas tirgotājam “virtuālajā maciņā” par līgumā noteikto cenu. Elektroenerģijas nodošana nav saimnieciskās darbības veikšana”.

Kopsavilkums

Būtībā, grozījumi, kas stajās spēkā būtiski sakārto elektroenerģijas ražošanas tirgu, kurā parādās skaidras iespējas nopelnīt uzņēmējiem, kuri vēlas būt elektoenerģijas tirgus dalībnieki, tajā pāša laikā mājsaimniecībām ir skaidri nodefinētas iespējas glabāt saražoto pārpalikumu sadales tīklā un izmantot šīs jaudas jebkurā citā vietā, kas pieder mājsaimniecībai.