Uzlādes stacijas un to uzstādīšana privātai un sabiedriskai lietošanai

Mūsu piedāvājumā ir elektroauto uzlādes stacijas, kuras iespējams uzstādīt privātmājā personīgai lietošanai, pie daudzstāvu vai biroja ēkas, vai arī kādā citā vietā, sabiedriskai lietošanai. Nepieciešamības gadījumā veiksim visus projektēšanas un inženierkomunikācijas darbus. Lai uzzinātu sava projekta izmaksas sazinieties ar mums.

Elektrouzlādes stacijas-Electrical

Esam pilna servisa uzņēmums

 • Uzlādes staciju pārdošana
 • Uzlādes staciju uzstādīšana
 • Uzlādes staciju izbūves projekta izstrāde
 • Uzlādes staciju tehniskā apsekošana

Citi pakalpojumi

Mēs izstrādājam saules paneļu projektus, nodrošinām konsultācijas par labākā risinājuma piemērošanu, visu elementu iegādi par labakajām cenām, augstas kvalitātes uzstādīšanu un visbeidzot, monitoringu ekspluatācijas laikā.

Elektrotīklu projektēšana

Inženierkomunikāciju izbūve

Elektroinstalācijas darbi

Saules paneļu uzstādīšana un apkalpošana

Kondicionieri un to uzstādīšana

 • Būvkomersanta reģistrācijas Nr.17866
 • Sertifikāts Nr. SE03205
 • ABB Unigear ZS1 lietošanas sertifikāts
 • Būvdarbu vadīšana un projektēšana elektroietaisēm līdz 35kV
 • C elektrodrošības grupa
 • CTA apdrošināšana
 • Spriegumaktīvie darbi gaisvadu līnijās līdz 1kV
 • Spriegumaktīvie darbi sadalnēs līdz 1kV
 • Kabeļu montāža līdz 1kV
 • Izolētā 20kV vada montāža

Jums ir svarīgi, ka mums tas ir

Mums ir visas nepieciešamās atļaujas un sertfikāti lai varētu veikt pakalpojumus. Tas ne tikai apliecina mūsu profesionālo kvalifikāciju, bet arī jums dod garantiju tam, ka darbi tiks veikti kvalitatīvi.