Elektroinstalācijas darbi

Veicam iekšējo un ārējo elektrotīlu izbūvi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Mums ir specializēts personāls visu nepieciešamo darbu veikšanai, tādēļ spējam nodrošīnāt augstu kvalitāti, pirmsizbūves konsultācjas, projektēšanu, remontu un uzraudzību.

Esam pilna servisa uzņēmums

 • Elektroinstalācijas izbūve
 • Elektroinstalācijas remonts
 • Elektroinstalācijas mērījumi
 • Elektrotīkla bojājumu novēršana

Citi pakalpojumi

Mēs izstrādājam saules paneļu projektus, nodrošinām konsultācijas par labākā risinājuma piemērošanu, visu elementu iegādi par labakajām cenām, augstas kvalitātes uzstādīšanu un visbeidzot, monitoringu ekspluatācijas laikā.

Elektrotīklu projektēšana

Inženierkomunikāciju izbūve

Saules paneļu uzstādīšana un apkalpošana

Kondicionieri un to uzstādīšana

 • Būvkomersanta reģistrācijas Nr.17866
 • Sertifikāts Nr. SE03205
 • ABB Unigear ZS1 lietošanas sertifikāts
 • Būvdarbu vadīšana un projektēšana elektroietaisēm līdz 35kV
 • C elektrodrošības grupa
 • CTA apdrošināšana
 • Spriegumaktīvie darbi gaisvadu līnijās līdz 1kV
 • Spriegumaktīvie darbi sadalnēs līdz 1kV
 • Kabeļu montāža līdz 1kV
 • Izolētā 20kV vada montāža

Jums ir svarīgi, ka mums tas ir

Mums ir visas nepieciešamās atļaujas un sertfikāti lai varētu veikt pakalpojumus. Tas ne tikai apliecina mūsu profesionālo kvalifikāciju, bet arī jums dod garantiju tam, ka darbi tiks veikti kvalitatīvi.