Inženierkomunikāciju izbūve

Sazinoties ar mums, jūs saņemsiest augstas kvalitātes tādus inženierkomunikācijas darbus, kā kabeļu vai siltumsistēmu izbūvi. Uzstādīsim apkures sistēmu automatizāciju vai veiksim citus nepieciešamos darbus, kas saistīti ar mūsdienu inženierkomnikāciju darbiem. Visi šie darbi būs veikti atbilstoši mūsdienu labai praksei un saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Esam pilna servisa uzņēmums

 • Visa veida rakšanas darbi  
 • Komunikāciju sistēmu uzstādīšana, pieslēgšana 
 • Siltumsūkņu uzstādīšana 
 • Apkures automatizācijas

Citi pakalpojumi

Mēs izstrādājam saules paneļu projektus, nodrošinām konsultācijas par labākā risinājuma piemērošanu, visu elementu iegādi par labakajām cenām, augstas kvalitātes uzstādīšanu un visbeidzot, monitoringu ekspluatācijas laikā.

Elektrotīklu projektēšana

Elektroinstalācijas darbi

Saules paneļu uzstādīšana un apkalpošana

Kondicionieri un to uzstādīšana

 • Būvkomersanta reģistrācijas Nr.17866
 • Sertifikāts Nr. SE03205
 • ABB Unigear ZS1 lietošanas sertifikāts
 • Būvdarbu vadīšana un projektēšana elektroietaisēm līdz 35kV
 • C elektrodrošības grupa
 • CTA apdrošināšana
 • Spriegumaktīvie darbi gaisvadu līnijās līdz 1kV
 • Spriegumaktīvie darbi sadalnēs līdz 1kV
 • Kabeļu montāža līdz 1kV
 • Izolētā 20kV vada montāža

Jums ir svarīgi, ka mums tas ir

Mums ir visas nepieciešamās atļaujas un sertfikāti lai varētu veikt pakalpojumus. Tas ne tikai apliecina mūsu profesionālo kvalifikāciju, bet arī jums dod garantiju tam, ka darbi tiks veikti kvalitatīvi.